Pentru susținerea probei de verificare fiecare student trebuie să se prezinte următoarele
documente:
Pentru studenții care au efectuat stagiul de practică pe cont propriu:
- convenția de practică, semnată de către conducerea partennerului de practică,
datată, cu număr de înregistrare;
- adeverință/certificat de participare;
- caiet de practică;
- proiect de practică.

Pentru ceilalți:
- adeverință/certificat de participare;
- caiet de practică;
- proiect de practică.
Bafta multa!