orar si anunturi

In jos

orar si anunturi

Mesaj Scris de snowflake la data de Dum Noi 18, 2012 1:42 am

UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”
FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – BUCUREŞTI
CONSILIUL FACULTĂŢII
HOTĂRÂREA
nr. 4 din 31 octombrie 2012
În temeiul dispoziţiilor art.207 alin.(5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 46-48 din Carta Universităţii Spiru Haret,
Având în vedere prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor,
ediţia 2012,
Luând în considerare propunerea directorului de departament privind modalitatea de
examinare a studenţilor în anul universitar 2012-2013, formulată în cadrul şedinţei
departamentului, precum şi solicitările studenţilor de a îmbunătăţi modalitatea de evaluare pe
parcurs,
Consiliul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti, legal constituit potrivit
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor de conducere la nivelul
senatului universitar, consiliilor facultăţilor, selectarea prin concurs a decanilor, numirea
prorectorilor, prodecanilor şi a directorului general administrativ - nr. 3285/30.09.2011,
Adoptă în şedinţa din 31 octombrie 2012, următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. - (1) Evaluarea pe parcurs a studenţilor înmatriculaţi în anul I, II, III – Specializarea
Drept, învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), precum şi a
studenţilor înmatriculaţi în anul I, II, III – Specializarea Administraţie publică, învăţământ cu
frecvenţă (IF) se realizează în două etape, după cum urmează:
a) Verificarea pe parcurs 1 – test în sistemul Blackboard, în perioada 26 noiembrie – 20
decembrie 2012;
b) Verificarea pe parcurs 2 – referat, studiu de caz, eseu, lucrare practică (după caz), în
perioada 7 – 18 ianuarie 2013.
(2) Verificarea pe parcurs 1 se efectuează la orele de seminar, la o dată ce va fi stabilită de
către fiecare cadru didactic titular de disciplină.
(3) Rezultatele pentru verificarea pe parcurs 2 vor fi predate la secretarul şef de către
fiecare cadru didactic titular de disciplină, până la 10 februarie 2013 (finalul sesiunii de examene).
Art.2. – Se aprobă următoarele modalităţi de examinare, pe ani de studiu, după cum
urmează:

a) Anul I
- Elemente de teoria statului şi dreptului – examen scris;
- Drept civil I – examen scris;
- Bazele constituţionale ale administraţiei publice – examen scris;
- Elemente de tehnologia informaţiei I - examen grilă Blackboard;
- Introducere în economie şi politici economice - examen grilă Blackboard;
- Bazele ştiinţei politice - examen grilă Blackboard;
- Limba străină (engleză; franceză) I – examen grilă Blackboard;
- Drept administrativ I – examen oral;
- Drept civil II – examen scris;
- Introducere în dreptul european - examen grilă Blackboard;
- Elemente de tehnologia informaţiei II - examen grilă Blackboard;
- Limba străină (engleză; franceză) II – examen grilă Blackboard ((la aceeaşi limbă străină ca
în semestrul I);
- Practică de specialitate – lucrare practică urmată de colocviu;
- o disciplină opţională (Logica acţiunii administrative / Management public), conform
alegerii efectuate de student la înscrierea în anul universitar 2012-2013 – examen grilă
Blackboard;

Art.3. - Se aprobă structura notei finale privind examinarea studenţilor înmatriculaţi în anul
I, II, III – Specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR),
precum şi a studenţilor înmatriculaţi în anul I, II, III – Specializarea Administraţie publică
învăţământ cu frecvenţă (IF) pentru anul universitar 2012-2013, după cum urmează:
a) 80% - rezultatul obţinut de studenţi la examinarea efectuată scris, oral, sau, după caz, în
sistemul e-learning (Platforma Blackboard);
b) 10% - ponderea primei verificări periodice, efectuată în sistemul e-learning (Platforma
Blackboard);
c) 10% - ponderea celei de-a doua verificări periodice, care se efectuează prin întocmirea și
predarea unui referat, studiu de caz, eseu, lucrare practică (după caz) ş.a. recomandat
de cadrul didactic titular de disciplină.
Art.3 – (1) Hotărârea intră în vigoare la data adoptării acesteia și va fi adusă la cunoștinţa
cadrelor didactice și a servicului secretariat în următoarea şedinţă a departamentului.
(2) Hotărârea va fi adusă la cunoştinţa studenţilor, se afişează, în extras, pe site-ul facultăţii
la avizierul virtual, precum şi la avizierul facultăţii.
(3) Serviciul secretariat va comunica această hotărâre Secretariatului General al Universităţii
Spiru Haret, în vederea informării.
Pentru conformitate,
Decan,
Lector univ.dr. Marian ILIE
avatar
snowflake
    

Avertismente :  Mesaje : 4863

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum